26.9.2008

God Hates Finland?

WBC:n tiedotteen linkki on poistettu toimimattomana, koska alkuperäinen tiedote on poistettu WBC:n sivuilta. Lupaillusta häirinnästä ei ole kuulunut, vaikka tuskin kukaan oikeasti odottikaan mitään muuta WBC:n suunnalta kuin katteetonta lietsontaa.

Westboron baptistikirkon (WBC) mukaan Jumala lähetti kouluampujan Kauhajoelle. Heidän mukaansa Jumala vihaa Suomea homomyönteisyyden takia. Tiedotteen mukaan he aikovat tulla häiritsemään uhrien hautajaisia, kuten he häiritsevät USA:ssa Irakin sodassa kuolleiden hautajaisia.

WBC:n toiminta on mainio osoitus siitä, mihin sokea usko voi johtaa. Ihmeteltäväksi jää, mitä erinomaista he näkevät uskonkäsityksessään, joka alenee moraalisella tasolla tavallisen kaduntallaajan etiikkaa alemmas. Näkemys ei ole pelkästään harmillinen hairahdus, koska ihminen muuttuu ajan myötä ihanteensa kaltaiseksi. Prosessi ei tietenkään ole välttämättä nopea, varsinkaan ylöspäin johtavilla teillä. Kysymys ei liity siihen, mitä "henkilöitymää" seurataan, koska oppien sisälläkin on paljon variaatioita ideaalin suhteen. Kyse ei siis ole esimerkiksi siitä, onko JHWH parempi kuin Allah, vaan siitä, millä tavoin kyseessä olevat ihanteet määritellään. Tässä mielessä uskontojen nimitykset voivat johtaa harhaan, koska ihmisten henkilökohtaiset näkemykset nimityksille vaihtelevat. Siispä puhuttaessa JHWH:sta jollekin tulee mieleen pelkkä tyrannimainen heimojumala, kun taas toinen asettaa saman idean lähemmäs Absoluutin käsitettä. Tämän kysymyksen kautta on kuitenkin hyvä tutkia erilaisia oppeja ja näkemyksiä: mikä on se päämaali, mihin ihanne johtaa?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti