2.9.2008

Monet kutsutut, harvat valitut

Katso myös kirjoitukset: Ihmisen prinsiipit, Kristillinen avain prinsiippeihin I & II

ALUKSI

Jeesus asetti vertauksissaan ihmiset hierarkiseen henkisen kehityksen mukaiseen järjestykseen. Yhdistän kirjoituksessa perusjakeen, Jeesuksen selityksen, sekä omia ajatuksia siitä sovitettuna ihmisen prinsiippien mukaisiin kehitystehtäviin. Ei liene sattumaa, että vertaus muodostaa eheän vastaavuuden ihmisen kokoonpanon kanssa. Vertaus: Matt 13:3-8, selitys: Matt 13:18-23.

KUTSUTUT
...Mies lähti kylvämään. Ja kun hän kylvi, osa siemenestä putosi tien oheen, ja linnut tulivat ja söivät jyvät... ...Aina kun joku kuulee sanoman valtakunnasta eikä ymmärrä sitä, tulee Paholainen ja sieppaa pois sen, mikä hänen sydämeensä on kylvetty. Tätä tarkoittaa tien oheen kylvetty siemen...

Linnut kuvaavat ajatuksia eli astraalista tasoa, alempaa hengen maailmaa. Ihminen on eläimellisimmillään tällä tasolla. Hänessä ei ole herännyt totuuden rakkautta, vaan hän ajattelee kaikkea arki-ajattelun mukaisesti ilman tarvetta selvittää perimmäisiä totuuksia. On selvää, etteivät metafyysiset ulottuvuudet voi vakuuttaa tällaista ihmistä. Ihmisestä puuttuu alempaa järkeä. Edustaa alempaa tahtoa.

...Osa putosi kallioiseen paikkaan, missä jyville ei ollut paljon maata. Ne nousivat kohta oraalle, koska maata ei ollut syvälti, mutta auringon noustua oraat helteessä kuivettuivat, koska niillä ei ollut juurta... ...Kylvö kallioiseen paikkaan kuvaa sitä, joka sanoman kuullessaan heti ottaa sen iloiten vastaan mutta joka kestää vain hetken, koska häneltä puuttuvat juuret. Kun tulee ahdinko tai vaino sanan tähden, hän luopuu kohta...

Kallio kuvaa kivikuntaa: ajatukset saavat parhaimmillaan hyvin kiinteän, mutta järkkymättömän muodon. Kivi kuvaa hyvin tapa- tai käännynnäisuskovaisuutta sekä tieteellisessä että hengellisessä mielessä. Kiven vakaumus on äkkiseltään vahva, mutta murskautuu kovien koettelemusten tullessa. Maailmankatsomus on suhteellisen nopealla harkinnalla (tai vailla omaa harkintaa/tahtoa) laskettu, mutta kovemman koettelun tullessa se ei jousta, vaan hajoaa. Ihmisestä puuttuu alempaa rakkautta. Edustaa alempaa järkeä.

...Osa taas putosi ohdakkeisiin, ja ohdakkeet kasvoivat ja tukahduttivat oraan... ...Kylvö ohdakkeisiin tarkoittaa ihmistä, joka kuulee sanan mutta jossa sana ei tuota satoa, koska tämän maailman huolet ja rikkauden viettelys tukahduttavat sen...

Ohdakkeet kuvaavat kasvikuntaa. Vaikka ohdakkeinen ihminen onkin joustavampi, kuin kivikunnan ihminen, on hän helposti vietelty pois maailman normaali-aistimien välityksellä. Ohdakkeinen ihminen jo ikäänkuin aavistaa totuuden, mutta arkisen maailman huolet ja haasteet vievät hänen huomionsa perimmäisistä totuuden kysymyksistä. Ihmisestä puuttuu ylempää tahtoa. Edustaa alempaa rakkautta.

VALITUT
...Mutta osa jyvistä putosi hyvään maahan ja antoi sadon, mikä sata, mikä kuusikymmentä, mikä kolmekymmentä jyvää... ...Mutta kylvö hyvään maahan kuvaa ihmistä, joka kuulee sanan ja ymmärtää sen. Nämä ihmiset tuottavat satoa: kuka sata, kuka kuusikymmentä, kuka kolmekymmentä jyvää...

Lopulta kuvataan ihmistä, joka on löytänyt totuuden. Hänellä on myös edellytykset ymmärtää totuus. Totuuden löytäneet ihmiset jaetaan kolmeen osaan.

Komekymmentä jyvää: ylempi tahto - siveellinen perusta, esim. Jeesuksen Vuorisaarnan käskyjen noudattaminen.

Kuusikymmentä jyvää: ylempi järki - todenmukainen maailma, millainen maailma todellisuudessa on, ja tämän tiedon yhdistäminen jaloihin tarkoitusperiin.

Sata jyvää: ylempi rakkaus - epäitsekäs rakkaus, tahdon ja tiedon yhdistäminen epäitsekkääseen rakkauteen on viimeinen ahdas portti.

LOPUKSI
Tässä esitetty järjestys on "tavanomainen vertaukseen istuva järjestys", todellisuudessa luulen, että ihminen ei välttämättä edisty näin selvästi erotettavissa vaiheissa. Ainakin ylemmän kolminaisuuden prinsiippien olisi nähdäkseni kehityttävä tasapainoisesti, jolloin "jyvien" kertyminen tapahtuu samanaikaisesti kaikkien ylempien prinsiippien välityksellä (ellei jotain prinsiippiä kehitetä yksipuolisesti).

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti