31.12.2015

Kabbalan elämänpuuOkkulttisten prosessien pohjalla on useimmiten johonkin traditioon perustuva prinsiippijärjestelmä. Olen käyttänyt tähän asti teosofispohjaista seitsenjärjestelmää, sekä siitä edelleen jalostettua kristillispohjaista kolminaisuusjärjestelmää, joka voidaan esittää kahtena lomittaisena kolmiona. Kabbalistinen järjestelmä tarjoaa tätä monipuolisemman systeemin, jonka voi esittää kolmena kolmiona. Käsittelen tässä tekstissä kabbalan elämänpuun perusteet. Käsittelyni ei pyri olemaan kaikenkattava esitys, vaan ennemminkin silta aiempien tekstieni ja kabbalan elämänpuun välillä. On huomionarvoista, että elämänpuun sefirat eivät asemoidu yksinkertaisempien esitysten tapaan yksiselitteisesti. Sefiroiden merkitykset ja suhteet voidaan tulkita näkökulmasta ja tarpeesta riippuen monella tavalla.

Elämänpuun historia voidaan jäljittää sumereilta juutalaisuuteen. Elämän tai maailman puu on universaali symboli, joka löytyy myös skandinaavisista mytologioista. Kabbala on keskiajalta peräisin oleva esoteerinen oppi, joka on levinnyt juutalaisuudesta muihin esoterisiin traditioihin. Kabbalan elämänpuuta voidaan käyttää monenlaisiin tarkoituksiin, joten sen tuntemiseen voi olla monia motiiveja. Popularisoidut kabbala-liikkeet voivat vedota niin psykologisiin kuin uskonnollisiin tarpeisiin. Oma motiivini on puhtaasti metafyysinen.

Elämänpuussa on 10 näkyvää sefiraa ja yksi spekulatiivinen sefira. Sefirat ovat Absoluutin emanaatioita. Sefiroita voidaan käsitellä mikro- tai makrotason prinsiippeinä. Elämänpuussa voidaan myös käsitellä näitä tasoja yhtä aikaa. Sefiroiden väliset yhteydet muodostavat 22 polkua, joilla kullakin on omat merkityksensä.

Puussa on erotettavissa kolme pilaria, jotka muodostuvat sefiroiden vertikaalisista linjoista. Vasemmalla on Voiman pilari, keskellä Kauneuden pilari ja oikealla Viisauden pilari. Vasen pilari rinnastuu Booakseen, ja oikea Jaakiniin. Näiden pilarien merkitykset peilautuvat toisiinsa dualistisesti, keskellä oleva linja kuvaa harmonista tasapainoa [1]. 

Sefirat muodostavat kolme kolmiota, jotka ovat erilaisia olemisen tasoja [2]. Ylin kolmio on jumalainen kolmio, alempana henkinen kolmio ja alimpana materiaalinen kolmio. Alin erilliseksi jäävä sefira on maailma.

Sefirat on numeroitu niiden emanoitumisjärjestyksen mukaan ylhäältä alas. Tästä muodostuu salaman muotoinen kuvio. Salama on erinomainen symboli kuvaamaan hengestä materialisoituvaa monadia [3]. Salamalla voidaan kuvata Hengen involuutiota materiaan ja käärmeellä taas aineen evoluutiota Henkeen.

Sefiroille voidaan määrittää lukemattomia rinnastuksia muihin systeemeihin, kuten jumaluuksiin ja enkeleihin. Sefirat voidaan kuvata lyhyesti näin:

Ylitietoinen sefira, Emanaation maailma
1. Keter, Kruunu: Tahto luoda, korkeimpana prinsiippinä Kruunu on yhdysside pään ja sefiroiden lähteen Ein Sophin välillä, Kätketty valo, olemattomuus, palavasta pensaasta ilmennyt Eheieh, Metatron, Atma, Zeus, Wodan, Kolminaisuus, kuolema. Kristillisen kabbalan sovelluksissa voi olla Isä.

Älylliset sefirat, Luomisen maailma
2. Chokhmah, Viisaus: Viisaus on ensimmäinen ilmennys Kruunun symboloidessa tyhjyyttä, näkyvä valo, YHWH, Shiva, Odin, kolminaisuuden Isä, oikea silmä.
3. Binah, Ymmärrys: Musta, vasen silmä, Intuitiivinen ymmärrys, sydän, kohtu, äiti, Elohim, neitsyt Maria, Isis, Frigg.

- Optionaalinen sefira Daath, Tieto: Kaikkien sefiroiden yhteys, Gnosis.

Toiminnalliset sefirat, Muodostumisen maailma 
Ensisijaiset emootiot
4. Chesed, Armo: Rakkaus, Jumalan oikea käsi, Wotan.
5. Gevurah, Voima: Tuli, tuomio, Jumalan vasen käsi, rajoittaminen, kunnioitus, punainen, Gabriel, Thor, Horus.
6. Tiferet, Kauneus: Tässä prinsiipissä Henki uhraa itsensä luomisen mahdollistamiseksi, Henki muuntuu energiaksi ja aineeksi. Jumala tulee ihmiseksi. Henkisyys, tasapaino, aurinko, Jumalan Poika, Jeesus, Osiris, Ra, Buddha, Balder.

Toissijaiset emootiot
7. Netzach, Voitto: Ikuisuus, kestävyys, kärsivällisyys, oikea jalka, Freya.
8. Hod, Loisto: Majesteetti, kunnia, Vasen jalka, rukous, alistuminen, rituaali, magia, Thoth, Anubis, Hermes, Loki.
9. Yesod, Perustus: Seksuaalinen energia, tekee kommunikaation ja yhteyden mahdolliseksi sisäisen sielun ja ulkoisen materian välillä, Kristillisen kabbalan sovelluksissa voi olla Pyhä henki.

Toiminnan väline, Toiminnan maailma
10. Malkut, Valtakunta: Morsian (Binah-yhteys), fyysinen maailma (Kether-yhteys).

Elämänpuuta ei ole syytä lähestyä fundamentalistisena totuuden esityksenä. Sen sijaan jokainen voi lähestyä aihetta omasta näkökulmastaan välittämättä lukuisista toisilleen ristiriitaisistakin näkökulmista: okkulttinen prosessi on subjektiivinen pyrintö merkityksellisen totuuden löytämiseksi.


____________
[1] Näiden symboliikka liittyy klassisiin vasemman ja oikean käden polkuihin. Keskellä olevan linjan voi ajatella olevan näiden sulauma "molempien käsien tie", kultainen keskitie.
Edit 17.2. Muutin pilarien nimitysiä paremmin pilarien sefiroita täsmääväksi. Vanhassa versiossa keskellä oli Viisauden pilari ja oikealla Armon pilari. Nimitysten takana oleva ajatus ei ole silti muuttunut.
[2] Ironisesti barbaarisina pidettyjen viikinkien 3x3 symboli Valknut on tässä mielessä kehittyneempi symboli, kuin kristittyjen kolmio tai juutalaisten heksagrammi.
[3] Silloin hän sanoi heille: "Minä näin saatanan lankeavan taivaasta niinkuin salaman. -Luuk 10:18

2 kommenttia:

 1. Mielenkiintoinen esitys, joka antoi uusia näkökulmia jonkin verran tutkimaani aiheeseen. Täytyy sanoa, että vierastan hieman kabbalan ja skandi-mytologian hahmojen synkretististä vertaamista toisiinsa, koska ne ovat luonteeltaan sen verran erilaisia systeemejä; varmaan yhtäläisyyksiäkin kyllä löytyy.

  Itse olen pitänyt Ketheriä Isän, Chokmahia Pojan, ja Binahia Pyhän Hengen vastaavuuksina, joten tämän tekstin assosiaatiot laittoivat miettimään. Vasenta pilaria olen tavannut sanottavan Oikeuden pilariksi ("emanations of strict justice"), Voima-nimitys oli aivan uusi tuttavuus.

  VastaaPoista
 2. Hyvä kommentti! Toivonkin keskustelua aiheesta, koska elämänpuuhun tarttumista on osaltani hidastanut juuri asian monisyisyys. Itselläni oli alkuksi suuri tarve saada aikaan koherentti vastaavuus erilaisten systeemien välille, mutta huomasin sen ehkä tavallasi mahdottomaksi. Siispä päätin tarttua aiheeseen ajatellen, että asia tulee vielä jalostumaan ja että näkökulmia on monia.

  Mainitsemasi kolminaisuuden jaotus oli minullakin mielessä, ja meinasin kirjoittaa sen myös tekstiin. Tukeuduin kuitenkin esityksessäni löytämiini kirjoitettuihin lähteisiin ajatellen, että tuuletan samalla omia vanhoja käsityksiäni.

  Termien käytössä on hyväksyttävä monitulkintaisuutta jo pelkästään käännösten moninaisuuden takia, mutta myös valittujen maailmankatsomuksellisten painotusten takia.

  VastaaPoista