5.4.2008

Filosofien sitaatteja

Ohessa on kokoamani lista filosofien sitaateista, joista olen periaatteessa samaa mieltä. Sitaatteja kootessa olen jättänyt filosofien muut mielipiteet huomioimatta. Näin ollen on mielenkiintoista huomata, että kokonaisuus on varsin eheä, vaikka listassa olevien ajattelijoiden mielipiteet ovat kokonaisuutena keskenään ristiriitaisia.
-
Ihminen on kuin pieni maailmankaikkeus. –Demokritos

Yksi on ensimmäinen lähtökohta kaikille asioille. –Filolaos

Sielu kiertää välttämättömyyden kehää milloin mihinkin elämänmuotoon sidottuna. -Pythagoras

Jumala on yksi, eikä hän ole kuolevaisten kaltainen muodoltaan eikä ajatuksiltaan. -Ksenofanes

Kohtalo on loputon syy-seuraus -ketju, joka antaa kaikelle järjestyksen. Kohtalo on selitys sille, miten maailmankaikkeus jatkaa kulkuaan. -Zenon

Sielumme on kuolematon eikä häviä milloinkaan. -Platon

Ihminen on joko jumala tai eläin. -Aristoteles

Älä etsi hyvyyttä ulkopuoleltasi; etsi sisimmästäsi, sillä muualta et sitä löydä. -Epiktetos

Koska Jumalan on huolehdittava universaalisesti kaikesta olevasta, hänen kaitselmukseensa kuuluu tiettyjen puutteiden salliminen yksityisissä vaikutuksissa, ettei maailman täydellisyys estyisi. Sillä jos kaikki paha estettäisiin maailmassa, siitä puuttuisi paljon hyvää. -Tuomas Akvinolainen

Joka ei suostu antamaan muille anteeksi, tuhoaa sillan, jonka yli joutuu itse vielä joskus kulkemaan. -Francis Bacon

En nyt myönnä mitään, mikä ei ole välttämättä totta: olen siis, täsmällisesti puhuen, vain jotain, mikä ajattelee, toisin sanoen henki, ymmärrys tai järki, käyttääkseni näitä sanoja, joiden merkitystä en aikaisemmin tiennyt. -Descartes

Se mikä täällä näkyy ei osoita jumaluuden täydellistä olemattomuutta, ei liioin selvää läsnäoloa, vaan itsensä salaavan Jumalan läsnäoloa. -Pascal

Näin vain yksin Jumalalla (tai välttämättömällä oliolla) on se etuoikeus, että hänen täytyy olla olemassa, jos hän on mahdollinen. Ja koska mikään ei voi estää mahdollisuutta sellaiselta, jossa ei ole rajoja, ei vastakohtaa eikä siten mitään ristiriitaa, riittää jo tämä yksin osoittamaan Jumalan olemassaolon a priori. Olemme todistaneet sen myös ikuisten totuuksien todellisuudella. Mutta olemme juuri todistaneet sen myös a posteriori, sillä on olemassa kontingentteja olioita, joiden lopullinen ja riittävä peruste voi olla vain välttämättömässä oliossa, jolla on itsessään peruste olemassaoloonsa. -Leibniz

Henkisen maailman määre on substantiaalisuus, ja fyysinen on alistettu henkisen alaiseksi; spekulatiivisesti ilmaisten sillä ei ole mitään todenperäisyyttä edelliseen verrattuna. Maailman perimmäisenä päämääränä on hengen tietoisuus vapaudestaan ja samalla sen vapauden todellisuus ylipäänsä. -Hegel

Lapsuudestani asti oli minuun aina evankeliumia lukiessani syvästi koskenut se osa Jeesuksen oppia, jossa hän saarnaa rakkautta, nöyryyttä, itsensä kieltämistä ja pahan palkitsemista hyvällä. Tämä on minusta aina ollut kristinopin ydin, ja epäuskostani ja epäilyksestäni huolimatta, tunnusti sydämeni sen olevan totuutta. –Leo Tolstoi

Älä tee toisille, mitä et toivo toisten tekevän itsellesi. –Kungfutse

Todellinen minäsi on henki, ei fyysinen hahmo, jota voit osoittaa sormella. –Cicero

Viisautta on vain totuudessa. –Goethe

Mitä sanoo omatuntosi? "Sinun on tultava siksi, mitä olet." -Nietzsche

Se joka alinomaa puhuu hyveestä, on turmeltunut. -Kant

Köyhä ei ole se jolla on vähän vaan se joka toivoo enemmän. -Seneca

Kaikki virtaa, mikään ei ole pysyvää. -Herakleitos

2 kommenttia:

  1. miks mikään noist ei oo sellane lyhyt ja ytimekäs mikä sopis mun motoks...?

    VastaaPoista
  2. Minkähänlaista mottoa etsit? Tarkista myös blogin yläreunan Sitaatteja-sivu, siellä on lisää lainauksia.

    VastaaPoista