21.12.2010

33

"Tule uskoon ja aloita julistamaan evankeliumia kaikille kansoille". Tällainen malli vaikuttaa yleiseltä suositukselta joissain kristillisissä piireissä. Oma kasvu saattaa levätä vain muutaman dogmin pohjalla, kun suositellaan jo julkisen työn aloittamista. On selvää, että lapsen tehtävä on kasvaa aikuiseksi, eikä opettaja voi olla lapsi. Kasvu on hidasta ja aikaa vievää.

Jeesus valmistautui 3o vuotta tehtävääänsä, kunnes sai Pyhän Hengen ja aloitti kolme vuotta jatkuneen opetustyönsä. Lopputuloksena oli maailman suurimman uskonnon synty. Tänä päivänä uskoon tullut saa ratkaisun tehtyä ilmeisesti automaattisesti Pyhän Hengen, ja auktoriteetin käännyttää pakanoita. Lopputulos on toki kääntäen verrannollinen Jeesuksen tulokseen, mikäli vaikutuksen mittari on pakanoiden käännyttäminen.

Jos Jeesuksen kasvun ja opetuksen suhde on 30+3 (vuotta), on tänä päivänä suositus lähempänä 3 viikkoa + 30 vuotta. On selvää, että Jeesuksen ja nykyuskovan panossuhteilla on indikaatio lopputulokseen. Jeesuksen tasoinen, jo lapsuudestaan asti poikkeava yksilö valmistautuessaan 30 vuotta palvelustehtäväänsä kasvaen Hengessä ja Tiedossa tuotti tuloksena maailman suurimman uskonnon. Mitä nykyiset Jeesuksen opin käännynnäiset saavat aikaan pikakääntymisen ja välittömän uskon tyrkyttämisen aloitettuaan? Korkeintaan he voivat levittää samaa koodia, johon he ovat itse liittyneet mutta ei yhtään sen enempää. He itse jäävät lapsiksi, heidän käännynnäisensä jäävät lapsiksi. Kaikki tämä tapahtuu, koska alunperin heidät itsensä käännyttäneet ovat myös hengellisesti lapsia, tai korkeintaan nuorukaisia (riippumatta ajallisesta uskovaisuudesta saatikka fyysisestä iästä). Näin on käännynnäisten kohdalla, mutta tulos ei ole juurikaan parempi lapsenuskosta aikuisuuteen uskossa olleiden kohdalla.

Esitän seuraavaksi spekulatiivisen Jeesuksen elämään sopivan hengellisen kasvun kaavan, jonka vuosien määrät ovat tietysti viitteellisiä, mutta kuitenkin suuntaa antavia.

9+7+7+7+3=33

Ikävuodet 0-9
Ensimmäiset 9 vuotta ihminen kehittää fyysispsyykkisiä valmiuksiaan, jolloin esimerkiksi omatunto kehittyy. Tämä on kaiken toiminnan perusta, eikä tässä vaiheessa tapahdu yksinkertaisesti kuvailtuna juurikaan muuta kuin mitä kehityspsykologia kertoo. Esoteerisesti kuvailtuna kehittyvän peruskallio muodostuu Tahto-Rakkaus-Viisaus (I, P, PH / Ruumis, Sielu, Henki) kolminaisuuden kolminkertaisena kerrantona, joka kuvaa perustan täydellisyyttä. Painopiste kehityksessä on Tahto. Pohjoismainen 3x3:n symboli on Valknut.

9+7=ikävuodet 10-16
Ensimmäisessä vaiheessa Jeesus pääsee oppilaaksi, jolloin opettaja ottaa hänet kasvatettavakseen. Opetus on perusteellista, ja vaatii opettajalta kokoaikaista huomioita oppilaan kehittymisen seuraamisessa. Jeesuksen varhaisista vaiheista ei ole varmoja mainintoja, joten jos hänellä on ollut opettaja (muu kuin Isä), on hänen henkilöllisyytensä salassa. Painopiste kehityksessä on Sielu.

16+7=ikävuodet 17-23
Oppilaasta tulee täysi-ikäinen, perusteet oppinut kisälli. Kisälli kehittää ammattitaitoaan työssä harjaantumisen kautta. Hän ei ole enää biologisten vanhempiensa vallassa, mutta ammatillinen opettaja mentoroi häntä edelleen. Tämä vaihe on siinä mielessä kriiittinen, että jos oppilaalla ja/tai opettajalla puuttuu valmiuksia, jää mestarin taso saavuttamatta. Painopiste kehityksessä on Henki.

23+7= ikävuodet 24-30
Kisälli harjaantuu mestariksi. Mestarin arvon saatua opettaja on opettanut kisällille kaiken osaamansa, ja oppi on ainakin osittain sisäistetty. Mahdollinen opettajan karmallinen vastuu päättyy oppilaaseen nähden. Mestarin tehtävä on ensisijaisesti palvella toisia, eikä enää niinkään kehittää itseään (itsekehittyminen tapahtuu nimenomaan opettamisen ja palvelemisen kautta). Mikäli pyrkijällä on vetoa alaspäiseen tiehen, tulee suunta selville viimeistään tässä vaiheessa. Lopullista voittoa ei olla saavutettu, ja paljon tuhoa voidaan aiheuttaa erehdyksen kautta. Kehityksen tavoitteena on Tahto-Rakkaus-Viisaus-kolminaisuuden yhteensulauttaminen. Mikäli aspekteissa on vajavaisuuksia, on ne saatettava tasapainoon, jotta ne voisivat liittyä harmonisesti yhteen.

30+3= ikävuodet 30-33
Mestarin kolme täydellistymisvuotta ovat kehityksen kannalta tärkeimmät vuodet. Silloin kolmio tulee hiotuksi täydelliseksi. On merkillepantavaa, ettei Jeesuksen historiasta mainita juurikaan tapahtumia ennen 30 ikävuotta. On tärkeää huomata, että Jeesuksen tasoinenkin mestari saa Pyhän Hengen vasta 30 vuotiaana.

Miten tämän ikävuosijakauman voisi sitten soveltaa tavallisen Jeesuksen seuraajan elämään, kun oma kokemuspohja useimmiten todistaa huomattavasti hitaammasta edistyksestä? On erilaisia spekulaatioita siitä, miten monta elämää täydellistymiseen tarvitaan. On esitetty, että ihminen voisi käydä kolmessa ruumistuksessa läpi oppilas-, kisälli- ja mestarivaiheen. On myös esityksiä lukemattomista ruumistuksista, joissa täydellistyminen tapahtuu. On myös käsityksiä, joissa kaiken pitäisi tapahtua yhden elämän aikana. On totta, että sama kolmi(ja seitsen-)jakoisuus toistuu niin mikro- kuin myös makrotasoilla. Niinpä yhden elämän portaittaiset kehitystehtävät on loogista ymmärtää samoin toistuvina ruumistusten aikana, oli niitä sitten miten monta tahansa. Yhtälailla yksilön yhden elämän kannalta on rakentavinta asennoitua elämään aivan kuin olisi yksi ainoa elämä (kuukausi, viikko, tunti ja minuutti!) elettävänä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti