24.3.2010

Kirjaimellista tulkintaa

Oikeaoppisuus ja kirjaimellinen Raamatun tulkinta on aktiivisessa kristinuskossa eräänlainen sertifikaatti, johon vedotaan uskottavuuden saamiseksi. Fundamentalismi on kuitenkin mielivaltaisesti valittujen opinkappaleiden noudattamista. Fundamentalistista opinkohtiin vetoamista harrastetaan kiivaasti itselle sopivien oppien kohdalla, kun taas hankalissa kohdissa voidaan vedota erilaisiin perisynti-, epätäydellisyys- ja armokortteihin.

Tietääkseni yksikään seurakunta ei täytä fundamentalistisesti uusitestamentillista oppia.  Tarkoitukseni ei ole puolustaa tai vastustaa mitään nimenomaista seurakuntaa tai järjestöä, vaan osoittaa kokonaisvaltaisen fundamentalistisen Raamatuntulkinnan mahdottomuus. Seuraavaksi erittelen muutamia uusitestamentillisiä opinkohtia, joihin suhtaudutaan valikoivasti.

Suomen vanhoilliset herätysliikkeet noudattavat uskollisesti naisen asemaa koskevia kohtia. Karismaattiset liikkeet taas jättävät vastaavat epätasa-arvoisina pidetyt kohdat usein huomiotta. Uusitestamentillisesti naisen on oltava vaiti seurakunnassa, nainen ei saa opettaa (hengellisesti eikä maallisesti!) ja naisen on oltava alamainen miehelle. Naisen on pidettävä pää peitettynä rukoilun ja profetoinnin aikana (tai leikatkoon hiuksensa), ja miehen on vastaavasti oltava pää paljaana. Miehelle pitkät hiukset ovat häpeäksi, naiselle kunniaksi.

Yleinen linjaus nykyisissä seurakunnissa on, että nainen voi opettaa ja profetoida seurakunnassa (ja toteuttaa näitä esim. tunnustetussa evankelistan asemassa). Käytännössä naisten opetuskielto, paimenuuskielto ja vaitiolon vaatimus mahdollistaa kuitenkin fundamentalisesti tulkittuna naiselle vain passiivisen penkinkuluttajan roolin -jos naisella herää kysymyksiä, kysyköön kotona mieheltään.  Vaitiolon vaatimus estää tehokkaasti naisen kaiken osallistumisen seurakunnassa, oli se miten vähäpätöistä ääneen vaikuttamista tahansa. Kaljuuttaan häpeilevä nainen ei olisi harvinainen näky fundamentalistisessa seurakunnassa -onhan inhimmillistä rukoilla tai profetoida epähuomiossa pää peittämättömänä jolloin hiukset on leikattava.

Vaikka naisen aseman toteuttaminen oikeaoppisesti onkin vanhoillisten herätysliikkeiden vahvuus, hylkäävät ne kuitenkin uuskarismaattisten liikkeiden suosimat ylistys- ja armolahjaopit, joille löytyy kuitenkin selvät perustelut ja kehoitukset uudesta testamentista. Monikaan liike ei huomio kristittyjä edelleen velvoittavaa verensyöntikieltoa. Asian pitäisi tulla ilmi ainakin kouluissa uskonnollisista syistä verilettujen syönnistä kieltäytyjien määrässä. Tätä asiaa korostavat yhteisöt ovatkin yleensä muilla perusteilla harhaoppisiksi leimattuja.

Kaikille liikkeille on yhteistä Jeesuksen radikaalien opetusten sivuuttaminen. Jos sanassa ei ole tulkinnanvaraa, olisi uskottavaa nähdä seurakunta täynnä (kirjaimellisesti) raajarikkoja ja sokeita sekä kaikesta omaisuudestaan luopuneita. Jos ihmiset toteuttaisivat oikeasti rakkauden kaksoiskäskyä tärkeimpänä ohjeena kaikkien tässä mainittujen kriteerien ohella, olisi se mielenkiintoinen yhtälö. Lisää variaatiota kirjaimellisessa tulkinnassa saadaan vanhan testamentin kohtien soveltamisella ja sivuuttamisella opissa.

Lopuksi muutama uusitestamentillinen viittaus edellä esitettyyn. Huomioi, että lainaukset ovat melko yksiselitteisiä ja hengellisesti perusteltuja. Tämä asettaa fundamentalisteille esteen opetusten sivuuttamiseksi historialliseen kontekstiin.
__________________
Niinkuin kaikissa pyhien seurakunnissa, olkoot vaimot vaiti teidänkin seurakunnankokouksissanne, sillä heidän ei ole lupa puhua, vaan olkoot alamaisia, niinkuin lakikin sanoo. Mutta jos he tahtovat tietoa jostakin, niin kysykööt kotonaan omilta miehiltään, sillä häpeällistä on naisen puhua seurakunnassa. -1. Kor 14:33b-35

Oppikoon nainen hiljaisuudessa, kaikin puolin alistuvaisena; mutta minä en salli, että vaimo opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa. Sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva; eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen. Mutta hän on pelastuva lastensynnyttämisen kautta, jos hän pysyy uskossa ja rakkaudessa ja pyhityksessä ynnä siveydessä. -1. Tim 2:11-15

Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että Kristus on jokaisen miehen pää ja että mies on vaimon pää ja että Jumala on Kristuksen pää. Jokainen mies, joka rukoilee tai profetoi pää peitettynä, häpäisee päänsä. Mutta jokainen vaimo, joka rukoilee tai profetoi pää peittämätönnä, häpäisee päänsä, sillä se on aivan sama, kuin jos hänen päänsä olisi paljaaksi ajeltu. Sillä jos vaimo ei verhoa päätään, leikkauttakoon hiuksensakin; mutta koska on häpeäksi vaimolle, että hän leikkauttaa tai ajattaa hiuksensa, niin verhotkoon itsensä. Miehen ei tule peittää päätänsä, koska hän on Jumalan kuva ja kunnia; mutta vaimo on miehen kunnia. Sillä mies ei ole alkuisin vaimosta, vaan vaimo miehestä; eikä miestä luotu vaimoa varten, vaan vaimo miestä varten. Sentähden vaimon tulee pitää päässään vallanalaisuuden merkki enkelien tähden... ...Eikö itse luontokin opeta teille, että jos miehellä on pitkät hiukset, se on hänelle häpeäksi; ja että jos vaimolla on pitkät hiukset, se on hänelle kunniaksi? Sillä ovathan hiukset annetut hänelle hunnuksi. Mutta jos joku haluaa väittää vastaan, niin tietäköön, että meillä ei ole sellaista tapaa eikä Jumalan seurakunnilla. -1. Kor 11:3-10, 14-16

Mutta uskoon tulleista pakanoista me olemme päättäneet ja kirjoittaneet, että heidän on välttäminen epäjumalille uhrattua ja verta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, ja haureutta." -Apt 21:25

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti