1.11.2009

Ristin haasteNeljä luonnon peruselementtiä asettavat ihmisen kehitykselle omat haasteensa. Kukin haaste on portti, jonka läpi monadi kulkee ratkaistuaan elementin asettaman haasteen. Portinvartijoilla on monta hahmoa, joiden kasvot näkyvät naamioituina tietämättömälle. Elementaalit asettavat pyrkijän eteen edustamiansa haasteita. Tietäjä näkee kunkin elementin tosiolemuksen, kun taas tietämätön näkee portinvartijoiden naamioissa omat selvittämättömät pelkonsa. Nämä neljä elementtiä muodostavat ristin, jota monadi kantaa mukanaan, kunnes voittaa kaikki ristin haasteet[1]. Tämän jälkeen monadin inhimillinen ruumis kuolee ristillä ja monadi vapautuu kehityksen seuraavaan vaiheeseen. Vaikuttaisi siltä, että porttien läpikulussa on ainakin symbolisesti järjestys I. maa II. vesi III. tuli IV. ilma[2]. Käytännössä väylät kulkevat kuitenkin yksilöllisesti lomittain.

Tämä elementtien nelikenttä on se risti, jota todellinen kristitty, alkemisti ja maagikko kantavat. Profaanille ihmiselle tuo risti on pidemmän päälle raskas ja uhkaa monellakin elämän osa-alueella musertaa hänet. Ei tarvita kuitenkaan paljoa tietoa, kun tuo risti alkaa jo kevetä. Tietäjä näkee jo ennalta että lopulta hänen ruumiinsa kuolee tuolla ristillä, samalla tietäen ettei kuolemaa ole. Symbolinen ristintien kulkija on Jeesus. Hän voittaa Ilmavallan hallitsijan kiusaukset, nousee helvetistä taivaisiin, kävelee vetten päällä ja elää siveellisesti ja opillisesti puhtaan elämän. On vain taakse jäävä materia, joka vapauttaa ylös nousevan hengen. Ristin symboli on alemmassa merkityksessä ristiinnaulittu Jeesus, tuo monien ihmisten kaiken aikaa kuoleva elementtien runtelema Vapahtaja, jonka valuvaa verta he vampyyrinomaisesti lakkaamatta juovat. Tämä Jeesuksen seuraamisen vääristynyt muoto ei laske Vapahtajaansa ristiltä, vaan sen doktriini on riippuvainen Jeesuksen kärsimyksestä. Ristin symboli on korkeammassa merkityksessä avaruuden neljän ilmansuunnan keskellä oleva Kristus, joka ei ole enää elementtien runtelema vaan niiden hallitsija. Tämä on se tavoite, johon Jeesuksen seuraajan tulisi pyrkiä.

Saviruukku-vertaus kuvaa ristin allegoriaa hyvin. Ruukku on tulen puhdistamaa ja karaisemaa maa-ainesta. Kirjaimellisena symbolina ruukku on ihmisen ruumis, mutta se kuvaa myös ihmisen siveellistä ja tiedollista perustaa joka on rakkauden tulen puhdistama ja karaisema. Näin valmistetussa ruukussa oleva vesi voi muuttua viiniksi, jolloin ruukku on täyttänyt tehtävänsä tämän pyhän viinin astiana. Tässä valossa Jeesuksen veden muuttaminen viiniksi häissä (joka on tässä kontekstissa oleellinen seikka) muodostaa selkeän symbolisen viestin. Ruukku, ehtoollismalja ja Graalin malja ovat kaikki samaa symboliikkaa.

Koska käsiteltävä aihe on yksi perustavinta laatua olevin teema ihmisen kehityksessä, on käsittelyni väistämättä vain ajatuksia herättävä. Siksi esittelen seuraavaksi vain muutamia ajatuksia elementeistä.
Maan alempi elementti on maapallon materia mukaan lukien kaikkien sen monadien ruumiit. Ylemmässä mielessä maan elementtejä ovat avaruuden planeetat.

Maan haaste on tahdon haaste. Kivikunta on kiinteydessään tahdon äärimmäinen ilmentymä. Portinvartija on portin lakikivi, joka kulkijan täytyy itse tehdä ja asettaa. Jos lakikivi tehdään väärän kokoiseksi, se ei kannata portin kaarta ja pahimmillaan murskaa asettajansa. Kulmakivi on oikeanlaisen vakaumuksen ja siveellisen puhtauden symboli. Maan vihkimysrituaali on ympärileikkaus[3].

Vesi kuvaa tunnemaailmaa. Veden symboli on alemmassa merkityksessä meri, ja korkeammassa taivaan pilvistä putoava sade. Portinvartijan naamio on Leviathan, ja tosiolemus Johannes Kastaja. Veden tehtävän ratkaisija on symbolisesti Joona, joka matkasi meripedon mahassa syvyyksien läpi päästen lopulta takaisin maan pinnalle. Vettä hallitsematon ihminen on kuvainnollisesti veden varassa aaltojen vietävänä. Veden hallitsija on kuin Jeesus, kun hän käveli vetten päällä: mikään tunteiden myrsky ei hallitse häntä, vaan hän hallitsee sitä. Veden vihkimysrituaali on vesikaste.

Tuli on rakkauden ja puhdistuksen elementti. Alemmassa merkityksessä tulta kuvaa maapallon sisällä palava helvetin tuli. Ylemmässä merkityksessä tuli on auringon elämää ylläpitävä lämpö. Tulen portti näyttäytyy naamioituna helvettinä, joka polttaa tulisesta portista käyvän. Tuli on tosiolemukseltaan Pyhä Henki, joka riisuu viimeisenkin kuonan tulisesta portista kulkevalta. Tulen vihkimysrituaali on Pyhän Hengen kaste.

Ilma asettaa haasteensa kehityksen myöhemmissä vaiheissa, kun älykkyys ja henkinen kehitys on edennyt tietylle tasolle. Ilma kuvaa kirkasta älyä. Alemmassa merkityksessä ilma on maapallon ilmakehän alainen osa, korkeammassa merkityksessä ilmakehän ulkopuolinen avaruus. Ilman alempi toimija on symbolisesti lintu, joka on kehittyneimmässä muodossaan kotka. Kotka lentää korkealla ja näkee tarkasti kauas. Haasteena on kääntää lopulta katse ylöspäin sen sijaan, että korkeuksissa lentävä olento tyytyy palaamaan aina maan pinnalle poimimaan sieltä matoja. Jaakobin unen tikkaita edestakaisin liikkuvat enkelit kuvastavat olentoja, jotka ovat jo voittaneet ilman haasteen. Ihmisen tavoite on kuitenkin kulkea tikkaat ensin ylös. Portinvartija on Ilmavaltojen hallitsija. Ilman korkeuksissa tasapainoinen kehitys edellyttää kantajaltaan tulen lämpöä. Ilman lämpöä monadin sydän jäätyy järjen toimiessa kirkkaasti. Tällainen yhdistelmä on äärimmäisen vahingollinen kokonaisuudenkin kannalta. Jeesus joutui ilman haasteeseen kasteen jälkeen erämaassa. Ilman vihkimysrituaali on taivaaseenastuminen eli aineellisessa mielessä kuolema.

 ____________________
[1] Alkemistisesti elementit muodostavat ihmisen neliönä, joka pitää sulauttaa jumalaiseen kolmioon. Avattu kuutio muodostaa ristin.
[2] Eri uskontojen ja kirkkokuntien ajatukset sakramenttien järjestyksistä ilmaisevat niiden kannan asiassa. Esim. kysymys siitä, pitääkö vesikaste saada ennen PH:n kastetta. Krishnat saavat tulta symboloivan oranssin kaavun kasteen jälkeen. Myös Jeesus sai PH:n kasteen vesikasteen jälkeen. Tämä järjestys tukee esittämääni järjestystä, mutta on syytä huomioida vaihtelevat olosuhteet ja taipumukset joissa yksilöt edistyvät. Edelleen on muistettava että on kyse symboleista.
[3] Ympärileikkaus ei ole tässä yhteydessä fyysinen tapahtuma, vaan uuden liiton mukainen "sydämen ympärileikkaus". Esinahkojen uhraaminen jumalille on makaaberi esimerkki symbolismin konkreettisesta toteuttamisesta. Ympärileikkaus on sakraaligeometriassa pisteen ympärille piirrettävä ympyrä. Tämän ympyrän sisälle piirretään kirjoituksen viitekehyksessä myöhemmin neliö ja kolmio.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti