12.12.2009

Tähdeksi tuleminen

Muodosta miehestä ja naisesta ympyrä, tee siitä neliö, sitten kolmio, ja vielä ympyrä, ja sinulla on viisasten kivi.

Viittasin edellisessä kirjoituksessani sakraaligeometriseen kuvaukseen ihmisen kehityksestä. Käsittelen tässä kyseistä prosessia hieman lisää. Alkemistisen työn viisasten kivi on kuvaus samasta asiasta. Kehitystyö etenee vaiheittain seuraavasti:

I – Keskipisteen määrittäminen
Keskipiste on koko Suuren Työn lähtökohta. Jotta henkinen työ voi alkaa, on keskipisteen oltava toisaalta Jumala ja toisaalta oman itsen keskus eli sydän. Mikäli pyrkijä toimii ateistiselta pohjalta luontaisen moraalin kannustamana, voi hän edetä tässä prosessissa jossain määrin III vaiheeseen asti, mutta IV vaiheeseen pääsy edellyttää I vaiheeseen palaamista. Tämä saattaa aiheuttaa rakennuksen sortumisen, jolloin keskipisteen uudelleen määrittämisen seurauksena ympärileikkaus ja neliöiminen joudutaan tekemään enemmän tai vähemmän uudelleen.

II – Ympärileikkaukset
Keskipisteen ympäri piirrettävä ympyrä asettaa itselle eettismoraaliset toiminnan rajat. Vanhassa liitossa ympärileikattiin sukuelin ja sitouduttiin ulkonaiseen lakiin. Tämä on materiaalinen ympärileikkaus jolla on dualistinen luonne. Uudessa liitossa ympärileikataan sydän ja sitoudutaan sisäiseen eli henkiseen lakiin[1]. Viisasten kivessä tämä on ulompi ympyrä. Maallisessa mielessä ympyrä kuvaa lakeja ja normeja, ja hengellisessä mielessä Hengen lain rajoja.

III – Neliöiminen
Kolmannessa vaiheessa ihminen työstää elementtinsä sopusointuisiksi siten, että neliö on sopusoinnussa ympyrään[2]. Alkemistisesti jokainen neljästä elementistä voi olla kolmenlaisessa tilassa: kiinteässä, muuttuvassa tai kaasumaisessa. Kiinteänä elementtiä ei työstetä, muuttuvana työstetään ja kaasuna elementti on henkistetty eli valmis. Tässä mielessä edellisessä kirjoituksessa mainitut neljä porttia kolminkertaistuvat, jolloin niitä on kaksitoista[3].

IV – Kolmion yhdistäminen neliöön
Neliön päältä piirtyy Jumalainen kolmio, joka muodostaa sulautettuna viisikulman. Ihminen on jo sinällään ulkomuodoltaan Jumalan kuva materiaalisessa mielessä. Tässä vaiheessa viides elementti täydellistää neljä peruselementtiä. Viides elementti on Henki, joka on yhtä aikaa täyteys ja tyhjyys. Neljä yhdistyy kolmeen, ja tulos on viisi koska neliön inhimillinen rakkaus ja inhimillinen tieto yhdistyy kolminaisuuden ylempään rakkauteen ja ylempään tietoon jotka ovat Kristus ja Pyhä Henki. Kolminaisuuden pää eli Isä on tahto, joka on kaiken perusta ja koossa pitävä voima. Viisasten kivessä neliön ylempi vaakaviiva on leikkauspiste materiaalisen ja hengellisen välillä.

V – Tähden muodostuminen
Sopusuhtainen viisikulma sisältää inhimillisen nelinäisyyden sulautettuna Jumalaiseen kolminaisuuteen. Tämän viisikulman sisään voidaan piirtää pentagrammi, joka kuvaa syttynyttä Mestarin tähteä[4]. Kun ihminen on mestari, on hän täyttänyt ihmisyyden tavoitteen. Suuri Työ ei kuitenkaan lopu tähän, vaan mestarille avautuu tämän jälkeen monia mahdollisuuksia.

(VI) – Tähden kirkastaminen
Kun tähti on saanut muodon, alkaa sama prosessi kuin ihmisen saadessa ensimmäistä kertaa muodon. Kuten ihmisen tehtävä on edetä pois aineesta, on tähden tehtävä kirkastua[5]. Varhaisemmissa vaiheissa kulkevan ihmisen ei hyödytä tietää näistä vaiheista.

Viisikanta on saanut nykyaikana – huolimatta siitä miten päin se piirretään – demonisen leiman. Tähän demonisointiin syyllistyy useimmiten ihmiset, jotka kammoksuvat myös salatieteitä. Tämän takia on ironista, että viisikannan yhdistämisen Eva/Adam ja Samael/Lilith –merkityksessä teki kristitty okkultisti Eliphas Lévi. Ennen häntä viisikanta oli toki noteerattu ja käytetty symboli, mutta hän yhdisti viisikannan nykyään yleisesti tunnetussa mielessä. Okkultismia kammoksuvat ihmiset vetoavat siis okkultistiseen auktoriteettiin tuomitessaan viisikannan symboliset merkitykset. Jokatapauksessa viisikanta on tunnustettu arkkityyppinen symboli ja se sopii hyvin mestarin symboliksi.
_______________

[1] Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu; vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta. –Room 2:28,29
[2] Samoin mekin; kun olimme alaikäisiä, olimme orjuutetut maailman alkeisvoimien alle. –Gal 4:3. Katso tarkemmin kirjoitukseni Ristin haaste.
[3] siinä oli suuri ja korkea muuri, jossa oli kaksitoista porttia ja porteilla kaksitoista enkeliä, ja niihin oli kirjoitettu nimiä, ja ne ovat Israelin lasten kahdentoista sukukunnan nimet; idässä kolme porttia ja pohjoisessa kolme porttia ja etelässä kolme porttia ja lännessä kolme porttia. –Ilm 21:12,13
[4] ja he sanoivat: "Missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas? Sillä me näimme hänen tähtensä itäisillä mailla ja olemme tulleet häntä kumartamaan." –Matt 2:2
Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. -2.Piet 1:19
…olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niinkuin tähdet maailmassa, –Fil 2:15
[5] Toinen on auringon kirkkaus ja toinen kuun kirkkaus ja toinen tähtien kirkkaus, ja toinen tähti voittaa toisen kirkkaudessa. -1.Kor 15:41
Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki. -2. Kor 3:18

4 kommenttia:

 1. Erittäin hyvä tiivistelmä ja selvennys aiheesta! Tämä muistutti hieman AT:n sivuilta löytyvää fra Nefastoksen Adepti -tekstiä, vaikkakin hieman eri näkökulmasta.

  Apropoo: Vaikka sitaattien ensimmäisessäkin kohdassa asiaa sivutaankin "ulkoisesta" ja "sisäisestä" juutalaisesta puhuttaessa, niin olisikohan sanojen "Israel" ja "juutalainen" selvennykselle tai jopa uusimiselle nykyaikana tarvetta?

  Ervastihan asiaa on käsitellyt joissakin yhteyksissä, selventäen niiden merkitsevän mm. vihittyä ja salatieteilijää, samalla tavalla kuin "kansa" merkitsee usein esoteerisesti kyseiselle aatteelle omistautunutta henkilöä eikä jonkin kansan nimellistä edustajaa, mutta etenkin asiaa syvemmin tuntemattomalle ne voivat helposti aiheuttaa ihonäppylöitä "jeesustelun" tapaan. Itse olin aikanaan niin allerginen kaikenlaiselle jeesustelulle, että vaati suoranaisen mielen uudelleenjärjestelyn ennen kuin sanat "kristus" tai "jeesus" lakkasivat olemasta pahimpia kirosanoja maan päällä ja esim. raamattua kykenin opiskelemaan.

  VastaaPoista
 2. Kiitos!

  Muistin Adeptin oman tekstini kehittyessä. Teen nykyisin tekstejä niin, että tarkistan asioita mahdollisimman vähän muista esoteerisista lähteistä ja käytän referenssinä lähinnä eksoteerisia/klassisia tekstejä. Tämän jälkeen tekstiä voi verrata toisiin esoteerisiin tulkintoihin ja ikään kuin "tarkistaa" niistä onko muilla saman suuntaisia tulkintoja. Tällä tavalla on myös helpompi välttää ajatusten ohjautumista liiaksi toisille urille, eli oma ajattelu saa paremmin sijaa.

  Tiedostan tuon mitä sanoit termeistä. Tietyllä tapaa edellytän lukijalta, että hän kykenee tulkitsemaan sanojen merkityksiä syvällisemmmin kuin miten niitä yleisesti käytetään. Toisaalta termien liika avaaminen estää lukijaa tekemästä omia vapaita huomioita, jolloin teksti muuttuu yksiulotteisemmaksi ja se menettää monitasoisen tulkinnan mahdollisuuden.

  VastaaPoista
 3. Käyttämäsi metodologia on täälläkin hyväksi havaittu, jos kohta itse olen havainnut sen, että monesti ennen viimeistä julkaisua olisi hyvä käydä läpi "kaikki saatavilla olevat" lähteet, koska yleensä oleellisia lisäyksiä ja asiaa olennaisesti syventäviä pieniä huomioita alkaa sataa heti tekstin julkaisun jälkeen. Tämä ei toki ole mitenkään kuolemanvakavaa, koska ehdottomasti tärkeintä on oma ponnistus.

  Totta tuokin, mitä termeistä puhuit. Ei olisi järin intuitiota ruokkivaa ja omakohtaisesta asioiden ymmärtämisestä syntyvä oivalluksen tunnekin voisi heikentyä mikäli kaikki lukot avattaisiin "akateemiseksi" kuivaksi ohjemanuaaliksi. Tämä on ymmärtääkseni syy mm. siihenkin, miksi hankalia sanskriitin termejäkin teosofian piirissä yleensä käytetään.

  VastaaPoista
 4. (muokattu hieman)
  Olen huomannut, että monesti tekstin julkaisun jälkeen asia jatkaa käymistä. Esim. tämä teksti (Tähdeksi tuleminen) on suoraa jatkoa edelliseen (Ristin haaste), ja jos haluaisi tehdä eheän kokonaisuuden ne pitäisi yhdistää. Päätin tietoisesti kuitenkin tehdä siten, että kirjoitan uusia tekstejä vanhojen parantelun sijaan. Tämä tapa sopii hyvin blogin formaattiin.

  Kynnys painetun tuotoksen tekemiseen on ehkä juuri siksi korkea, että myöhemmän editoinnin mahdollisuus puuttuu. Mainitsemasi perinpohjaisempi työskentely tulisi itsellänikin kyseeseen paperille painettavaa tekstiä tuotettaessa. Siinä olisi omat etunsa.

  Ensimmäiseen kommenttiisi liittyen tuli mieleen vastaavana esimerkkinä ympärileikkauksen mainitseminen tässä ja edellisessä tekstissä -asiahan saattaa herättää monenlaisia ajatuksia jos ei pureudu käsitteiden ytimeen. Tein kuitenkin tietoisen valinnan jättää päätelmät asiasta lukijalle itselleen. Tällaisella kirjoitustavalla epäilemättä osa jättää tekstin lukemisen sikseen.

  Tärkeintä on kuitenkin oma ponnistus kuten sanoit.

  VastaaPoista