21.10.2008

Sijaissovituksen harha

Kuvassa Hans Memlingin triptyykki The Last Judgement. Huomioi Jeesuksen kädet ja niitä edustavat symbolit sekä istuin (vrt. edellinen kirjoitus).

Tämä kirjoitus kyseenalaistaa erityisesti valtakristillisen dogmin ihmisen pelastumisesta sijaiskärsijän avulla. Sijaiskärsimyksellä ei ole minkäänlaista eettistä, loogista eikä moraalista pohjaa: Jumalan ei hyödytä uhrata itseään itselleen, ja asettaa ihmisen pelastumisen ehdoksi uskomista tähän tapahtumaan. Aiheen laajuuden vuoksi asiasta voisi kirjoittaa monien kirjojen verran, joten supistan käsittelyä ja jätän lukijan harkinnan varaan omien johtopäätösten ja lisäkysymysten asettamisen.

Oleelliset selvitettävät kysymykset sijaissovitusopista liittyvät kysymyksiin Jumalasta, ihmisestä, Kristuksesta, teoista ja uskosta. Kuitenkin jo pelkästään selvittämällä kysymys Jumalasta ongelma selviää itsestään. Onko vanhan testamentin Jumala sama, kuin Jeesuksen Isä? Oliko vanhan testamentin kansalla vääristynyt kuva Jumalasta? Näiden asioiden pohdintaan taustana VT:n eläinuhrimenot, jolla usein tuetaan sijaiskärsimysoppia. Jeesuksen jälkeen kristityt kuitenkin lopettivat eläinten rituaalisen tappamisen, ja myöhemmin nähtävästi myös Jeesuksen hylännyt VT:n Jumalan valittu kansakin ymmärsi lopettaa seremoniallisen eläinten tappamisen ihmisten omien syntien sovittamiseksi. On syytä huomioida, ettei VT:n Jumalalle uhrattu ainoastaan eläimiä, vaan myös ihmisten esinahkoja. Myös alttarien verellä vihmominen vaikuttaa vähintään kyseenalaiselta toiminnalta. Näiden tapojen kritisoiminen on relevanttia tässä yhteydessä, koska monien kristittyjen mukaan veriuhrit olivat keino ja esikuva pelastumiselle ekr.

Kristuksen omien opetusten sivuuttaminen on ohittamaton epäkohta nykyisen valtakristillisyyden dogmatiikassa. Tulkittaessa oppia uskosta Jeesukseen ja Jumalaan vedetään myös monesti tarkoituksella tulkinta oman ideologian tueksi. Jos uskolla Jeesukseen tarkoitetaan uskoa Jeesuksen opetuksiin, niin miten dogmi sijaiskärsimyksestä liittyy tarkasti ottaen asiaan? Kannattaa tutkia mihin Jeesuksen opetustyö tähtäsi. On suoranaista heresiaa hylätä kristinuskon kulmakiven maanpäällinen opetus, ja kuitata koko asia juhlimalla hänen kuolemaansa (katso Matt 21:42,43)! Valtakristitty on epäterveellä tavalla riippuvainen mestarinsa väkivaltaisesta teloituksesta: ilman sitä hänen dogminsa sijaissovituksesta ei olisi mahdollinen. Hyvänä symbolina asiasta toimii elokuva Passion of the Christ, joka sisältää kaksi tuntia Jeesuksen kärsimysnäytelmän kuvausta. Seassa on ilmeisesti vain dramaturgisista syistä sovitettuna muutaman minuutin pätkä itse Jeesuksen opetuksesta.

On syytä huomioida, että aiheen eksoteerisen tulkinnan hylkääminen avaa mahdollisuuden asian esoteeriseen ymmärtämiseen, joka tavallaan muuttaa sijaissovituksen paradoksaalisesti todelliseksi. Näin huomaamme, että pyhissä kirjoituksissa on aina syvällinen totuus, vaikka ei välttämättä ilmeisenä. En avaa tätä puolta asiasta tässä kirjoituksessa. Lopuksi olen kerännyt aiheeseen liittyviä jakeita Raamatusta (33/38). Olen valinnut tarkoituksella muutaman tarkempaa tarkastelua vaativan jakeen, jotka nopeasti luettuna saattavat vaikuttaa kritisoimani asian puolustuksilta. Tämä todistaa luomiemme ennakkokäsitysten vaikutuksen ajatteluumme. Jakeiden teemat sivuavat myös karman lakia, mikäli lukija suostuu sen näkemään.

Minkä minä olen nähnyt, niin ne, jotka vääryyttä kyntävät ja turmiota kylvävät, ne sitä niittävätkin. –Job 3:8 (Sananl 22:8)

Kukaan ei voi veljeänsä lunastaa eikä hänestä Jumalalle sovitusta maksaa. –Ps 49:7

Ja hän ojensi kätensä opetuslastensa puoleen ja sanoi: "Katso, minun äitini ja veljeni! Sillä jokainen, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini." -Matt 12:49,50

Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata; sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. –Gal 6:7

Huomatkaa tämä: joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää. -2. Kor 9:6

Sen tähden, kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille; sillä tämä on laki ja profeetat. –Matt 7:12

Sinä uskot, että Jumala on yksi. Siinä teet oikein; riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat. Mutta tahdotko tietää, sinä turha ihminen, että usko ilman tekoja on voimaton? Eikö Aabraham, meidän isämme, tullut vanhurskaaksi teoista, kun vei poikansa Iisakin uhrialttarille? Sinä näet, että usko vaikutti hänen tekojensa mukana, ja teoista usko tuli täydelliseksi; ja niin toteutui Raamatun sana: "Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi", ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi. Te näette, että ihminen tulee vanhurskaaksi teoista eikä ainoastaan uskosta. -Jaak 2:19-24

Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään. Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. -Matt 7:19-21

Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Sillä millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan; ja millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan. –Matt 7:1,2 (Luuk 6:37,38, 1. Kor 4:5, Jaak 4:11)

Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi; mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. -Matt 6:14,15 (Mark 11:25)

Kovuudellasi ja sydämesi katumattomuudella sinä kartutat päällesi vihaa vihan ja Jumalan vanhurskaan tuomion ilmestymisen päiväksi, hänen, "joka antaa kullekin hänen tekojensa mukaan": niille, jotka hyvässä työssä kestävinä etsivät kirkkautta ja kunniaa ja katoamattomuutta, iankaikkisen elämän, mutta niiden osaksi, jotka ovat itsekkäitä eivätkä tottele totuutta, vaan tottelevat vääryyttä, tulee viha ja kiivastus. –Room 2:(1-)8

Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden. Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu. Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan elääksemme. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. –Room 8:10-13 (1. Joh 2:1-5)

Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa. -2 Kor 5:10

2 kommenttia:

 1. Moikka.

  En tiedä ymmärsinkö kirjoitustasi aivan oikein, mutta ajatus siitä että meistä jokainen on ollut tappamassa Jumalaa eli ruoskimassa, pilkkaamassa ja ristiinnaulitsemassa Kristusta on oleellisen tärkeä. Sen tunnustaminen oikeastaan avaa ikkunan Kristuksen uhriin. Mikä sinut pelastaa Jumalan surmaamisen jälkeen. Näen jo Jaakobin painissa ennustuksen tulevasta. Ihmisen pimeys on niin syvää ettei sitä muuteta ihan hepposin keinoin.

  matt. 5.21 Mutta minä sanon teille: jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion. Samoin jokainen, joka sanoo veljelleen: 'Senkin hölmö', on ansainnut Suuren neuvoston tuomion, ja se, joka sanoo: 'Sinä hullu', on ansainnut helvetin tulen.

  VastaaPoista
 2. Terve!

  Ymmärsit tekstin varmaan oikein. Tein kirjoituksen Sovitus (http://kulmakivi.blogspot.fi/2009/09/sovituksen-todellisuus.html) suoraan jatkoksi tälle tekstille, jossa avaan tarkemmin millä tavalla ajattelen Kristuksen uhrista positiivisessa sävyssä. Tuossa Sovitus-tekstissä näkemyksemme lienee yhtenevät enemmän, kuin tässä enemmän kritisoivassa mielessä kirjoitetussa tekstissä.

  Luulen, että kantamme eroavat lähinnä historiallisen Jeesuksen ristinkuoleman tulkinnassa. Itse näen Jumalan uhraavan itsensä makrokosmisesti (Kristus Jumalassa), kun Jumala luo maailman ja siten rajoittaa (=uhraa) itsensä. Mikrokosminen Kristuksen uhraus ihmisessä (Kristus minussa) taas tapahtuu näkemykseni mukaan mm. egon kuolemassa, kun ihminen kuolee maailmalle (=kuolee ristillä). Näen Jeesuksen ristinkuoleman lähinnä esimerkkinä ihmisille, sekä symbolisena kuvauksena prosessista. Tästä näkökulmasta mainitsemasi Kristuksen ruoskiminen jne. tulee ajatella etenkin lähimmäisille (Kristus muissa) tuotetussa kärsimyksessä.

  VastaaPoista