10.11.2015

Eksoteerista esoteriaaInternet on mullistanut esoteerisen tiedon saatavuuden. Onkin aiheellista kysyä, onko nykyään enää mitään aidosti esoteerista olemassa. Useimmat initiatoristen järjestöjen rituaalit on luettavissa internetissä, ja nykyaikana on saatavilla menneisiin aikoihin verrattuna moninkertainen määrä eksoteerista ja esoteerista tietoa. Toisaalta internet helpottaa harvinaisten ajatusten kannattajien kohtaamista. Koska käytössä on globaalit verkostot, löytyy kaikenlaisille aatteille omat fooruminsa. Tämä mahdollistaa yhä useamman etsijän kiinnostumisen esoteriasta.

Mutta onko esoterian idea itsessään vesittynyt, kun lähes kaikki on nyt nähtävillä? Onko väärin, että esoteriaan liitettyjä ajatuksia vaihdetaan julkisilla foorumeilla? Väitän, että ei. Tässä muutama perustelu:

1) Initiatoristen järjestöjen metodologiaan kuuluu salaaminen, jotta initiaatio on mahdollisimman vaikuttava tapahtuma. Tämän väittämän vilpittömyyttä on epäilty, mutta esimerkiksi kirkon tutkimuskeskuksen taannoinen johtaja Harri Heino sai tutkimuksiaan varten käyttöönsä kaikki Suomen suurloosin hallussa olevat rituaalit. Samoin ruotsalainen esoterian tutkija Henrik Bogdain sai amerikkalaisen suurloosin kirjaston käyttöönsä omia tutkimuksiaan varten. Ehtona oli, ettei hän aio itse pyrkiä vapaamuurariksi, koska rituaalien etukäteen tutkiminen ei tule siinä tapauksessa kyseeseen. Näiden esimerkkien valossa on selvää, että initiatoristen järjestöjen salaisuuksissa on ensisijaisesti kasvatuksellinen motiivi [1].

2) Vaikka useimmat salaiset rituaalit tai muut aiemmin salaisina pidetyt tiedot ovat nykyään luettavissa monista lähteistä, on rituaalien kokemuksellinen ulottuvuus sekä esoteerisen tiedon omaksuminen puhtaasti yksilöllinen prosessi. Rituaalien substanssit voivat tietyin rajoittein välittyä lukemalla paperista, mutta rituaalinen kokemus on käytännössä merkittävästi erilainen kuin mitä asiaan vihkiytymätön voi kuvitella. Lisäksi henkilökohtaiset kokemukset samoista tilanteista saavat aikaan yksilöllisiä merkityssisältöjä, joiden on sanottu olevan ytimellisesti aitoja salaisuuksia. Niinpä todellista esoteriaa on yksilön henkilökohtainen kokemus, eivätkä julkisuuteen vuotaneet käsikirjoitukset.

3) Puritaanisissa yhteiskunnan vaiheissa, kuten noitavainojen aikana, on ollut aidosti hengenvaarallista edustaa näkyvästi valtavirrasta poikkeavia näkemyksiä. Nykyään tämä riski on pienentynyt, joskin erilaisia huuhaa-stigmoja on edelleen jaossa. Sikäli on ymmärrettävää, että moni haluaa säilyttää anonymiteetin näistä asioista keskusteltaessa [2].

4) Esoteeristen suuntausten eettinen motiivi on yleensä henkilökohtaisen ja yhteisen hyvän edistäminen. Sikäli on siis suoranaisesti velvoittava vaatimus, että vaativampaakin näkökulmaa elämän mysteereihin on saatavilla. Esoteerisiin periaatteisiin ei kuulu julistaminen tai käännyttäminen, mutta sen sijaan aatteen oleminen saatavilla tarvittaessa on esoteerisiin periaatteisiin hyvin sopiva periaate. En näe muutenkaan ongelmana esoteerisen tiedon saatavuutta. Pikemminkin yleisinä reaktioina esiintyy välinpitämättömyyttä (tämä on harmitonta huuhaata tai turhaa spekulaatiota), ja torjuntaa (tämä on vaarallista harhaoppia). Ylipäänsä se, että joku on nykyaikana ennakkoluuloton uusia ajatuksia kohtaan, ja samalla kiinnostunut henkisistä asioista on sen verran positiivinen yhdistelmä, ettei heidän kaltaisiltaan pitäisi enää erikseen  estää tiedon saantia.

Näiden näkökohtien valossa on ilmeistä, että aiemmin esoteeriseksi mielletty tieto on nykyään tavallaan eksoterisoitunut. Tämä ei ole kuitenkaan asian ytimellisessä mielessä ongelma,  koska salaisiksi tarkoitettujen ideoiden merkitykset salaavat kyllä itsensä. Kelvolliset avaavat salaisuuksien lukot kuten ennenkin.

Lukuisista mahdollisuuksista huolimatta internetin ympäristö voi olla joillekin luotaantyöntävä epätraditionaalisuuden tai epäesteettisyyden takia. Tämä on ymmärrettävä näkökanta varsinkin, kun esoteerisissa suuntauksissa esteettisyys on tärkeässä osassa. Nykyisen ajan mahdollisuuksia ei pitäisi mielestäni nähdä kuitenkaan muinaisten menetelmien vastaisina. Kokonaisvaltaisen ihmisyyden ihanteen mukaista on ottaa käyttöön kaikki toimivat keinot, mitä kulloinkin on saatavilla. Yksipuolisuus tuskin on tässäkään asiassa hyväksi.


__________
[1] Tässä yhteydessä Blavatskyn vapaamuurariuden kritiikki ja "paljastukset" Hunnuttomassa Isiksessä näyttäytyvät erikoisessa valossa. Vaikuttaa siltä, ettei Blavatsky ole ymmärtänyt initiatoristen järjestelmien salaisuuksien luonnetta. 
[2] Anonymiteetin mahdollisuus on keskeinen sananvapauden periaate. Anonymiteetti mahdollistaa vapaan ajatusten vaihdon erityisesti silloin, kun käsiteltävät aiheet voivat aiheuttaa esimerkiksi kuolemanvaaran totalitaristisissa valtioissa.

4 kommenttia:

 1. Itse koen asian siten, että tässä asiassa on kyse yhdestä ilmiöstä liittyen ihmiskunnan kollektiiviseen kehitykseen, ja esoteerisen tiedon laajempi levinneisyys ja helpompi saatavuus on sellaisenaan positiivinen asia. Lukuisten eri koulukuntien, seurojen, veljeskuntien ja järjestöjen esittäessä omia näkemyksiään ja totuuksiaan pakottaa myös yksilön "koettelemaan henkiä" paljon merkittävämmällä tavalla aikaisempiin maailmanaikoihin nähden, ja liittyy sellaisenaan yhteen esoterismin vaatimuksista l. erottelukyvyn kehittämiseen.

  Traditionaalinen sanontahan kuuluu, että "tieto on parempi liuenneena kuin unohdettuna", ja pätee varmaankin tähänkin ilmiöön aika hyvin. Vaikka esoteerisen tiedon leviäminen voi vaikuttaa etenkin tiukan linjan traditionalisteista pelkältä rappiolta etenkin mitä tulee naiiveihin new age -oppeihin ja niiden muodostamiin esoteerisen viisauden vääristelyihin, niin kaiken kaikkiaan kyse on mielestäni laajemmassa mittakaavassa edistyksestä.

  "Aika käy itsestään hieman vakavammaksi", sanoi Ervast, ja tämä asia yhdistyneenä tiedon helpompaan saatavuuteen tulee varmaankin aiheuttamaan sen, että yhä useampi ihminen tulee tulevaisuudessa kolkuttelemaan esoteerisen kehityksen portteja.

  VastaaPoista
 2. Ensimmäisestä kappaleesta: Aivan, entisaikoina suljetut seurat ovat olleet aidosti eristyksissä. Melko varmasti näihin seuroihin ajautuminen on ollut monien sattumien summaa, toisin kuin nykyään useimmat esoteeriset systeemit ovat vähintään pintapuolisesti kiinnostuneiden tiedossa.

  Toisesta kappaleesta: Aivan. Tulee väistämättä mieleen http://valkoisenliekinvoima.fi/koulutukset/yksisarvisten-valtakunta-verkkokoulutus-2 . Tällä tasolla ollaan tosin mielestäni jo selkeästi ulkona laatikosta, liukuvammalla pinnalla ollaan esim. Alice Baileyn tyyppisissä tapauksissa.

  Kolmannesta kappaleesta & kommentistasi muutenkin: آمين

  VastaaPoista
 3. Oi joi...yksisarviset ovat siis saapuneet myös Pohjolaan.

  Baileyn kanssa aika paljon painineena - ja läheskään kaikkea häneltäkään hyväksymättä tai uskomatta - en itse edes vertaisi häntä suurimpaan osaan new age -opettajia, vaikka hän paradoksaalisesti onkin koko termin lanseeraamisen takana.

  VastaaPoista
 4. Tässä Johanneksen kommentti tekstiin Fb:n puolelta:

  "5) Esoteria tutkii asioita, jotka ovat vain tiettyyn pisteeseen arkikielellä läpikäytävissä; ydin pysyy salassa mysteerin (mutta henkilökohtaisesti tajuttavissa olevan mysteerin) tasolla. Niinpä yritykset "paljastaa" (eksoterisoida) esoteria voivat joko edesauttaa - tai vaikeuttaa - itse esoterian idean etenemistä, mutta sen sydämeen ne eivät pääse käsiksi. Kuuta osoittava käsi ei ole kuu, tienviitta ei ole perillepääsy, jne. Asia ei tyhjene sen analyysiin maailmassa, jossa totta on ennen kaikkea syvyyssuunta."

  VastaaPoista