19.3.2008

Ihmisen prinsiipit

Aiemmissa kirjoituksissa käyttämäni ihmisen kokoonpano oli kolmijakoinen. Tämä alunperin Platonin (ja myös Raamatun) esittämä kolmijakohan on klassisesti ruumis-sielu-henki. Tämä ei ole kuitenkaan pidemmälle katsoen riittävän tarkka jako. Lisäksi esim. Raamatun tulkintaa vaikeuttaa se, että Raamatussa sekoitetaan sielun ja hengen käsitteitä keskenään.

Käsittelen tässä teosofiseen (H.P.B:n laatimaan) seitsenjakoon perustuvan mallin, joka eroaa muutamilta osin alkuperäisestä (malli on J.N:n laatima). Esittämäni lista prinsiipeistä on vain muistilistanomainen, lisätietoa löytyy mm. alla olevista lähteistä.

Symbolina prinsiipeistä kuvaa hyvin heksagrammi, jonka keskellä on risti. Ylemmän kolminaisuuden kolmio on valkoinen, ja alemman kolminaisuuden musta. Keskellä oleva risti (tai piste, ankh tms.) kuvaa välittävää prinsiippiä.

/\
Ylempi kolminaisuus (katoamaton, Jumalainen):
1) Âtma - Tahto, ihmisen todellinen, henkinen tahto. Yksilön yhteys hänen dharmaansa laajasti käsitettynä, henkinen intensiteetti. Kaiken aidon toiminnan alkulähde.
2) Buddhi - Rakkaus, ykseysaisti. Kaiken aidon tuntemisen alkulähde.
3) Manas - Ymmärrys, abstrakti äly. Metafyysinen/filosofinen kyky, kaiken aidon tiedostamisen ja luovuuden alkulähde.

\/
Alempi kolminaisuus (katoava, inhimmillinen):
4) Kâma manas - Järki, älylliset kyvyt, kun ne käsittelevät muotosidonnaisia asioita. Looginen ja matemaattinen kyky, kyky käyttää muistia ja pitää mielikuvitus erillään emootioista. Alemman persoonallisuuden sovellutus ymmärryksestä.
5) Kâma (ruupa) - Tunteet, emootiot. Luonnolliset ja eläimelliset vetäymykset. Alemman persoonallisuuden sovellutus rakkaudesta.
6) Linga sharîra - Astraaliruumis ja Sthûla sharîra (/Ruupaa) - Aineellinen ruumis. Astraaliruumis on Ihmisen fyysisen ruumiin sisäinen energia, joka pitää sen toimivana olemuksena. Näkyvä fyysinen ruumis on ainoastaan todellisen ruumiin ulkoinen vaate, joka ei kuulu ihmisen välttämättömään kokoonpanoon. Alemman persoonallisuuden sovellutus tahdosta.

+
Välittävä prinsiippi:
7) Prâna – Elinvoima, energia, joka pitää ylemmän ja alemman kolminaisuuden kiinni toisissaan ja mahdollistaa ruumiin toiminnan. Elinvoima on kaikkialla ilmenevä polariteettien välisen jännitteen synnyttämä lataus, joka mahdollistaa ylemmän ilmenemisen alemmassa.

Lähteet:
Ihmisen kokoonpano – osa 1, Johannes Nefastos
Teosofian Avain – kappale 6, Ihmisen seitsenäinen luonto, H.P. Blavatsky
Salatiede ja salatieteilijät III, Kaita tie, Pekka Ervast

3 kommenttia:

 1. Kiitos mielenkiintoisista kirjoituksista, joihin lisään pienet täudennykset Aatma-Buddhi-Manaksen kohdalle ja loppuun rakkauden 5-Jalokiveä Vuorisaarnasta.

  Ylempi kolminaisuus (katoamaton, Jumalainen):
  1) Âtma (eli ISÄ)- Tahto, ihmisen todellinen, henkinen tahto. Yksilön yhteys hänen dharmaansa laajasti käsitettynä, henkinen intensiteetti. Kaiken aidon toiminnan alkulähde.
  2) Buddhi (Eli POIKA, Wiisaus)- Rakkaus, ykseysaisti. Kaiken aidon tuntemisen alkulähde.
  3) Manas (eli PYHÄHENKI, Totuus) - Ymmärrys, abstrakti äly. Metafyysinen/filosofinen kyky, kaiken aidon tiedostamisen ja luovuuden alkulähde.

  - Elämän ja omien heikkouksien ymmärtäminen avautuu ja puhdas intuitio eli välittömän oivalluksen ITSETIETOINEN kyky pienin portain kehittyy; - ja onnellisuus tulee vastaan, kun onnistumme vähitellen noudattamaan näitä eettisiä Rakkauden viittä Jalokiveä:
  - 1. HYVYYS ei suutu, provosoidu, ei pety vaikka petetetään, ei tuomitse, moiti, katkeroidu tai loukkaannu, vaan muuttaa tunteilut myötätunnoiksi, anteeksiannoksi ja nöyräksi palveluksi.
  - 2. PUHTAUS ei ajatuksissakaan katso ketään/mitään himon, halun, omistavan kiintymyksen, vastenmielisyyden, välinpitämättömyyden, ahneuden tai itsekkyyden silmällä.
  - 3. TOTUUS ei vanno, valehtele, mielistele, epäröi, ei kilpaa tiedoilla, eikä PELKÄÄ; - vaan kulkee elämän eettisen totuudenetsijän polulla niin, että ajatukset, sanat ja teot vastaavat toisiaan.
  - 4. RAUHA ei vastusta elämässä esiintyvää pahaa, eikä vastusta itseen kohdistuvan karmansa koettelemuksia, vaan kääntää toisen posken ja antaa ANTEEKSI maksaen omat velkansa ilolla, mutta LEMPEÄSTI ehkäisee toisiin kohdistuvat moitteet, syytteet, kivitykset, tuomitsemiset ja pahan, vaikka olisivat oikeutettujakin, koska tuomiovalta ei ole meillä, vaan hiustemme lukumääränkin Tietäjällä.  (Vrt. Matt.5:33-37).
  - 5. RAKKAUS rakastaa kaikkia: ystäviä, kiusaajia ja vihollisia; ei etsi omaa onnea muiden kustannuksella, ei suutu, katkeroidu eikä sodi. (Vrt. Matt.5: 21-48).

  VastaaPoista
 2. Kiitos kommentista Väinö!

  En olekaan aikoihin käsitellyt prinsiippejä teosofian kannalta. Tässä tekstissä http://kulmakivi.blogspot.fi/2008/03/kristillinen-avain-prinsiippeihin.html olenkin avannut teosofisia prinsiippejä kristillisessä valossa (myös Ervastilaisittain varmaan ihan pätevästi).

  Nykyisin pyrin hahmottamaan tämän tyyppiset asiat kabbalistisen systeemin mukaan, mutta tässä esitetty kolmi-/kuus- tai seitsenjako on edelleen se intuitiivisesti ensisijainen mieleen tuleva systeemi. Toki tämä ja kabbalistinen systeemi lomittuvat melko hyvin toisiinsa.

  Kiitos myös viiden jalokiven mainitsemisesta, näistä olen eri mieltä lähinnä viidennen kohdan sotimisen osalta, kun tietyt ankarat kriteerit täyttyvät (vaikka muut aspektit siinä ovat ok). Kohdissa on kyllä työstämistä aivan riittämiin!

  VastaaPoista
 3. Hyvää keskustelua!

  Itse sanoisin sotimis-kohtaan, että ensisijaisesti käsittäisin sen ihan jokapäiväisen kamppailun/taistelun/sotimisen kautta ja vasta toissijaisesti konkreettisena sotimisena, etenkin jos ajatellaan ervastilaisesti, että Jeesuksen ohjeet eivät ole ensisijaisesti yhteisöllisiä, poliittisia tai valtiollisia vaan tietä kulkeville yksilöille. Tämän tulkinnan mukaan sotimisen välttäminen tarkoittaa pahan vastustamattomuutta, jonka itse olen tulkinnut posken kääntämisen ohella tämän maailmallisen taistelun yläpuolelle asettumista itsensä alentamisen ja lokaamisen sijaan.

  Tässä pari linkkiä omiin pohdintoihini aiheesta:

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1291290994246937&id=1141746305868074

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1178177002273764&id=1062898310468301

  VastaaPoista