31.1.2016

Ajan ilmiöitä

Åsgårdsreien, Peter Nicolai Arbo 1872.

Vuoden alussa on paikallaan tehdä katsaus pinnalla oleviin henkisyyttä koskeviin ilmiöihin. 

Sukupuolineutraalin avioliiton vastustajat ovat usein uskonnollisesti motivoituneita. Raamattuun perustavat voimakkaat näkemykset sivuuttavat kuitenkin sen tosiasian, että Raamatulla ja muilla pyhillä kirjoilla voi perustella melkein mitä tahansa. Omia ennakkoluuloisia näkemyksiä ei voi siten ulkoistaa; yksilö on aina vastuussa omasta moraalisesta kannastaan, vaikka hän  luovuttaisi päätäntävallan itsensä ulkopuolisille auktoriteeteille. Raamatusta löytyy monenlaisia perhemalleja, joille on oikeastaan yhteistä vain naisen alistuneisuus miehelle [1].

Pakolaiskriisin eskaloituessa esiin nousi vanha paradoksi: kristityiksi profiloituneet toimijat ottivat torjuvan kannan maahanmuuttoon. Samalla syntyi vaikutelma, että sekulaarimmin suhtautuvat tekijät edustivat kristillisempää linjaa asenteissaan, kuin nämä kristillisiksi profiloituneet toimijat ymmärsivät tehdä. Myönteisenä havaintona monessa asiassa parjattu luterilainen kirkko toimi asiassa kuitenkin johdonmukaisesti [2]. Jeesuksen opetukset tuntemattoman ulottamiseksi lähimmäisten piiriin sekä pyyteetön auttamisen eetos ovat kristinuskon ydinsanomaa [3]. Ymmärrän, että moni kristitty kokee, ettei kykene täyttämään näitä korkeita standardeja. On kuitenkin ironista, että julkisesti kristityiksi profiloituvat henkilöt ja tahot ajavat faktisesti antikristillisiä intressejä.

ISIS:n tekemien terrori-iskujen seurauksena on käyty keskustelua siitä, missä määrin terrorismi kytkeytyy islamiin. Islamin edustajat haluavat viestiä, ettei terrorismilla ole mitään tekemistä islamin kanssa. Islamia vastustavat tahot haluaisivat taas niputtaa terrorismin ja islamin samaan pakettiin. Kumpikin kanta on kuitenkin väärä: kuten edellä totesin, kaikkia uskontoja voi käyttää minkä tahansa asian perustelemiseen. Uskontojen tekstit edellyttävät aina tulkintaa, ja kukin soveltaa uskontoaan valitsemallaan tavalla. Kristitty, muslimi ja juutalainen joutuvat itse valitsemaan, missä määrin he soveltavat pyhien kirjoitustensa opetuksia rauhanomaisesta tai väkivaltaisesta käytöksestä. Näiden kolmen suuren uskonnon pohjalla oleva vanha testamentti käsittelee jo itsessään uskonnollisesti perusteltuja joukkotuhoja, joten kristittyjen sormen osoittaminen muslimien suuntaan teologisessa mielessä ei ole perusteltua [4].

Reaktiona pakolaiskriisiin Suomeen perustettiin katupartioryhmä Soldiers of Odin. Ryhmän nimen ja kansallismielisen identiteetin välillä huomattiin heti ironinen ristiriita, kun suomalaiset nimesivät ryhmänsä ulkomaisen jumaluuden mukaan. Nimen valinta ei ole kuitenkaan sattumaa. Natsi-Saksa otti käyttöönsä runsaasti muinaisgermaanisia elementtejä. Tämän seurauksena äärikansallismieliset tahot ovat omaksuneet samat elementit omakseen siinä määrin, että moni yhdistää esimerkiksi riimut kansallismielisiin aatteisiin [5]. Ikävistä yhteyksistään huolimatta pohjoisen mytologian kiinnostuksen lisääntymiseen ei tulisi suhtautua lähtökohtaisesti kielteisesti. Pohjoisen kulttuuriperinnön nousu tarvitsee enemmän äärikytköksistä vapaata käsittelyä.

Mielessäni olleet näkökohdat kiteytyvät pitkälti siihen, että erilaiset ryhmittymät pyrkivät osoittamaan omaa erinomaisuuttaan suhteessa muihin ryhmiin. Tällaisessa vihollisuusasetelmassa on kuitenkin hankala käydä analyyttistä ja muiden näkemyksistä kiinnostunutta keskustelua. Todellisuus on kuitenkin mustavalkoisia asetelmia monimutkaisempi.


_________________
[1] Hyvä teksti vaikka tässä: Avioliitto Raamatussa
[2] Pastori Marjaana Toiviainen nousi esille varsin kristillisen tulokulmansa kautta: Ihmis­oikeuksien puolustaja
[3] Mutta hän tahtoi näyttää olevansa vanhurskas ja sanoi Jeesukselle: "Kuka sitten on minun lähimmäiseni?" Jeesus vastasi ja sanoi: "Eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille ja menivät pois jättäen hänet puolikuolleeksi. Niin vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietä ja näki hänet ja meni ohitse. Samoin leeviläinenkin: kun hän tuli sille paikalle ja näki hänet, meni hän ohitse. Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, niin hän armahti häntä. Ja hän meni hänen luokseen ja sitoi hänen haavansa ja vuodatti niihin öljyä ja viiniä, pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Ja seuraavana aamuna hän otti esiin kaksi denaria ja antoi majatalon isännälle ja sanoi: 'Hoida häntä, ja mitä sinulta lisää kuluu, sen minä palatessani sinulle maksan'. Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi osoitti olevansa sen lähimmäinen, joka oli joutunut ryövärien käsiin?" Hän sanoi: "Se, joka osoitti hänelle laupeutta". Niin Jeesus sanoi hänelle: "Mene ja tee sinä samoin". -Luuk 10:29-37

Te olette kuulleet sanotuksi: 'Silmä silmästä ja hammas hampaasta'. Mutta minä sanon teille: älkää tehkö pahalle vastarintaa; vaan jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle toinenkin; ja jos joku tahtoo sinun kanssasi käydä oikeutta ja ottaa ihokkaasi, anna hänen saada vaippasikin; ja jos joku pakottaa sinua yhden virstan matkalle, kulje hänen kanssaan kaksi. Anna sille, joka sinulta anoo, äläkä käännä selkääsi sille, joka sinulta lainaa pyytää. Te olette kuulleet sanotuksi: 'Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi'. Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat, että olisitte Isänne lapsia, joka on taivaissa; sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin. Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mikä palkka teille siitä on tuleva? Eivätkö publikaanitkin tee samoin? Ja jos te osoitatte ystävällisyyttä ainoastaan veljillenne, mitä erinomaista te siinä teette? Eivätkö pakanatkin tee samoin? -Matt 5:38-47

Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niinkuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle. Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä; minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda; minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne; minä olin alaston, ja te vaatetitte minut; minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa; minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni.' Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen: 'Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda? Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastonna ja vaatetimme sinut? Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi?' Niin Kuningas vastaa ja sanoo heille: 'Totisesti minä sanon teille: kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle'. Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä. Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä; minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda; minä olin outo, ja te ette ottaneet minua huoneeseenne; minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua; sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa.' Silloin hekin vastaavat sanoen: 'Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastonna tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet?' Silloin hän vastaa heille ja sanoo: 'Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle'. Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään." -Matt 25:31-46
[4] Raamatussa ja Koraanissa on paljon yhteistä
[5] Odiniin vedotaan, mutta millainen jumalhahmo oli? ”Pohjoinen mytologia vetoaa ääriliikkeisiin kaikissa Pohjoismaissa”, sanoo tutkija

5 kommenttia:

 1. Itse hieman vierastan pyhien kirjoitusten politisointia, vaikka toisaalta tällä on hyvin pitkät perinteet, ja jossain määrin ne ovat väistämättä linkittyneet toisiinsa kuten kaikki inhimillisen kulttuurin toiminta.

  Maltillisena ja nykyisin myös suhteellisen arvoliberaalina kansallismielisenä en koe itse ristiriitaa henkisten opetusten antamien eettisten ohjenuorien ja maahanmuuttovastaisuuden välillä. Löytyyhän Raamatusta myös kohta, jossa sanotaan Jumalan "asettaneen rajat kansoille". Toki olen sitä mieltä, että aidosti hädänalaisia tulee pyrkiä auttamaan, ja ihmisiä kohdella inhimillisesti heidän vastaantullessaan, mutta olen useiden tekijöiden suhteen hyvin eri linjoilla sen suhteen, miten tämä asia nykyisin toteutetaan. Tunnustan ihmiskunnan yleisen veljeyden periaatteen, mutta kyllä tämä nykyinen monikulttuurisuus ja maahanmuuttoinvaasio ovat minusta hyvin vääristynyt ilmiö ja huono tapa toteuttaa tätä asiaa. Etenkin turvapaikkaturismi ja elintasopakolaisuus ovat mielestäni suorastaan vastenmielisiä ilmiöitä. Itse pyrkisin lähtökohtaisesti auttamaan hädänalaisia siellä missä he ovat ja puuttumaan ensisijaisesti voimakkaalla kädellä niihin poliittisiin syytekijöihin, mitkä nämä ilmiöt aiheuttavat. Yksittäisiä maahanmuuttajia vastaan minulla ei ole mitään, etenkään samankaltaisesta kulttuuripiiristä tuleville.

  Jeesuksen esoteerisia opetuksia arvostan aika suuresti, vaikka en koekaan olevani kykeneväinen tai edes halukas niitä "katkeraan loppuun saakka" toteuttamaan, en seuraisi häntä kaikissa asioissa vaan laittaisin aivan varmasti tiukassa paikassa esim. oman kansani ja perheeni etusijalle muukalaisiin nähden. Tämä on yksi syy sille, miksi minusta ei ole oikeaoppiseksi kristityksi ja Jeesuksen seuraajaksi, vaikka "ristini olenkin ottanut kantaakseni" monella muulla tavoin.

  Sananen katupartioista: Itse kannatan niitä niin kauan kunhan ne pysyvät asiallisina ja rauhanomaisina turvajoukkoina eivätkä sorru väkivaltaisuuksiin tai muihin ylilyönteihin. Poliisin resurssien pienentäminen on johtanut siihen, että heillä ei selkeästikään ole voimavaroja ja kykyä toimia riittävän tehokkaasti. Itse jos partioisin kaduilla, mitä en pidä lainkaan mahdottomana ideana, puuttuisin kyllä ihan kaikkeen väkivaltaan ja vääryyteen, enkä valikoisi apuni kohdetta tämän rodun tai kansallisuuden perusteella. Väinämöisen vartiokaarti on käynyt mielessäni useammin kuin kerran! :-)

  VastaaPoista
 2. Vastaukset kappaleittain:

  1) Samoin, politiikka ja uskonto erikseen. Toisaalta mikäli uskonto/filosofia(=maailmankatsomus) on elävää, se tietysti heijastuu myös reaalisena toimintana.

  2&3) Ymmärrän käytännöllislähtöisen näkökulman. Pyrin kuitenkin tekstissäni kyseenalaistamaan sellaiset näkökulmat, joissa yritetään olla kristittyjä (erikseen sitä korostamalla & esim. islamia solvaamalla) ja rasisteja yhtä aikaa. Lisäsin tekstiin kaksi muuta lainausta Jeesuksen opetuksista. Nämä ovat yleisestikin ajatellen kristinuskon kovaa ydintä. Kohtia pohtimalla ainakin minulle hahmottuu hyvin selkeä kuva, miten kristityksi itseään kutsuvan tulisi suhtautua mainittuun ilmiöön. Olen siitä samaa mieltä, ettei Jeesuksen opetukset ole kovin maalaisjärkeviä, mutta toisaalta Jeesuksen sanat ovat hyvin jyrkät näiden osalta (erit. vertaus viimeiseltä tuomiolta). Esoteerisen opetuksen sijaan tässä on nähdäkseni kyse aivan käytännöllisestä etiikasta. Mikäli esim. luterilainen kirkko onnistuu tämän asian hahmottamisessa, on se suuri voitto. Kirkon vahvuuksiin ei kuitenkaan nähdäkseni kuulu juurikaan luonnontieteelliset, historialliset tai metafyysiset faktat.

  4) No, katupartioiden tuottama turvallisuus tai turvattomuus lienee toisilla foorumeilla käsiteltävä asia.

  Summa summarum: vaikka toin esille ajankohtaisia aiheita, tarkoitus ei ole käsitellä aiheita poliittisesti, vaan maailmankatsomuksellisiin kysymyksiin kytkeytyvinä kysymyksinä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hyviä lisäyksiä! Kuten ensimmäisessä viestissä sanoinkin, niin totta kai aidosti hädänalaisia tulee auttaa ja ihmiset kohdata ihmisinä keskinäisen kunnioituksen merkeissä. Mutta auttamisellakin on rajansa niin käytännöllisesti kuin muiltakin osin, ja liiallinen sinisilmäisyys, hyväntahtoisuus tai empaattisuus johtaa omasta mielestäni usein varsin huonoon lopputulokseen kaikkien kannalta. Rasismi-kortti on vähän kulunut puhuttaessa tässä käsitellystä ilmiöstä, joten ymmärrän myös omakohtaisesti esim. oman kulttuurin ja uskonnon puolustamisen (en kuitenkaan toisen kulttuurin solvaamista) sille potentiaalisesti vihamielisen muukalais-invaasion edessä. Käytännönläheisesti ajatelelen kuuluisin itse kuitenkin varmaankin sovittelijan rooliin.

   Itse pidän bhagavadgitan opetuksesta velvollisuuden täyttämisestä miettimättä sen enempää tekojensa tuloksia kuin hedelmiäkään ja tähän liittyvästä kehotuksesta taistella (ei välttämättä väkivaltaisesti) takertumatta, minkä liitän mm. tähän oman perheen, kansan, ja kulttuurin puolustamiseen. Jos tämän myötä kuuluisin Jeesuksen silmissä "vuohiin", niin hyväksyisin osani tyynesti.

   Poista
 3. "Ikävistä yhteyksistään huolimatta pohjoisen mytologian kiinnostuksen lisääntymiseen ei tulisi suhtautua lähtökohtaisesti kielteisesti. Pohjoisen kulttuuriperinnön nousu tarvitsee enemmän äärikytköksistä vapaata käsittelyä."

  Ikään kuin tähän malliin?

  VastaaPoista
 4. Kyllä vain Occo! Jaoinkin tuon artikkelin Kk:n Fb-sivulla, linkki jäi vain deadlinen puristuksessa tästä tekstistä pois...

  VastaaPoista