26.4.2008

Kristillinen avain prinsiippeihin II

Esitän tässä kristilliset vastaavuudet ihmisen alemmille prinsiipeille. Arkkityyppisinä voimina olen jakanut prinsiipit samalla periaatteella, kuin ylemmät prinsiipit. Kuten ylemmän kolminaisuus muodostaa Logoksen, muodostaa alempi kolminaisuus Saatanan. On huomioitava edelleen arkkityyppien päällekkäiset attribuutit, ja se, ettei arkkityyppistä puhdasta pahuutta ole kosmoksessa.

Arkkityypit on esitetty Ilmestyskirjan mukaisina vastaavuuksina. Kutakin prinsiippiä edustaa "langennut enkelivalta"(Ervastin kirjasta Johanneksen evankeliumi, VII luku). Näillä enkelivalloilla tarkoitetaan aiemmista planeettakierroista "luokalle jääneitä" olentoja, jotka eivät ole omalla ajallaan selvittäneet omaa ihmisyyden ongelmaansa, ja toimivat siten nykyisessä järjestelmässä ilman fyysistä ruumista. Ihmisen kannalta ne ovat nykyisessä kehityksen vaiheessa haitallisia, mutta pitää muistaa, että niillä on ollut kannaltamme aikanaan nostava vaikutus. ”Pahuudessa” ne eivät ole kummempia kuin ihmisetkään, nehän ovat ihmisvaiheessa olevia olentoja. Enkelivaltoja voi myös pitää pelkästään psykologisina symboleina, jos niiden taustan selitys ei vakuuta. Enkelivaltojen nimet on mainittu suluissa.

\/
Alempi kolminaisuus - muodostaa Saatanan. Saa inspiraationsa "langenneilta enkelivalloilta":
Järki – Väärä Profeetta
Tunteet – Antikristus
Ruumis – Lohikäärme

Järki – Väärä Profeetta, Epäpyhä Henki (Ahrimanit)
Houkuttaa ylpeyteen ja epäilyyn. Tämä on lienee se järki, jota Lutherkin vastusti. Kaikki suuret dogmaattiset uskonnot ovat Ahrimaanisten valtojen johtamia. Ahrimaanisten valtojen houkutus on oikeaoppisuuden harha, ja valmiiden totuuksien totena pitäminen ilman henkilökohtaista prosessia. Materialistiselta puolelta Ahrimaanit houkuttavat kaiken epäilyyn ja oman järjen korostamiseen. Päinvastoin kun ylemmän kolminaisuuden Pyhä Henki (=Totuuden Henki), alemman kolminaisuuden Epäpyhä Henki ohjaa harhaan.

Tunteet – Antikristus, Peto, Lilith (Luciferit)
Houkuttaa seksuaalisuuteen ja emotionaalisuuteen. Luciferit vetoavat ihmisen eläimelliseen puoleen, ja ne herättävät himoja ja haluja. Kuten termistä Antikristus voi päätellä, tämän prinsiipin edustama rakkaus on luonteeltaan itsekästä ja nautintohakuista. Pedon nouseminen vedestä osoittaa sen toimivan astraalisella tasolla. Sukupuolivoima on luovan voiman kanavoimista aineellisessa mielessä. Kun ylemmän kolminaisuuden Poika ohjaa yleiseen ja epäitsekkääseen rakkauteen, alemman kolminaisuuden Antikristus ohjaa eläimelliseen ja nautintokeskeiseen itserakkauteen.

Ruumis – Lohikäärme, Saatana, Samael (Saatanat)
Houkuttaa materiaaliseen ahneuteen ja väärään tietoon. Samaelin rinnasteisuus kuoleman enkeliin kuvaa sen sidonnaisuutta fyysiseen ruumiiseen, joka on kuoleman alainen. Muistaen prinsiippien jaotus, käsittää ruumis fyysisen ruumiin lisäksi astraalisen ruumiin. Samaelia on pidetty gnostilaisuudessa vanhan testamentin jumalana, joka pahuuttaan ja itsekkyyttään loi materiaalisen maailman. Saatanoiden houkutus on äärimmilleen viety itsekkyys ja väkivalta. Kuten jaotuksesta huomaamme, ei tässä jaotuksessa Ruumis ole itsessään seksuaalisessa mielessä paha, vaan seksuaalista syntiä edustaa eläimellinen sovellutus Rakkaudesta. Kun ylemmän kolminaisuuden Isä edustaa henkistä tahtoa yli fyysisen maailman (dharmaa), edustaa Lohikäärme fyysistä ”elon kamppailua” (sosiaalidarwinismia).

Käytettyäni näitä provokatiivisia termejä on vieläkin korostettava, että kukin prinsiippi on omassa kehityksen vaiheessa ollut välttämätön, ja kukin askel on selvitettävä ennen seuraavan ottamista. Kuten käärme paratiisissa johti välttämättömään tragediaan, ihmisen alemman kolminaisuuden heräämiseen, on vaskikäärme ohjaamassa nykyistä ihmistä ylempään kolminaisuuteen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti