5.10.2012

Seitsemän
Ihmisen solukko uusiutuu keskimäärin seitsemässä vuodessa. On myös esitetty teorioita seitsemän vuoden mittaisista sykleistä ihmisen psyykkisessä kehityksessä [1]. Yksi seitsemän vuoden sykli tulee päätökseen, kun tämä blogi täyttää seitsemän vuotta. 

Blogin rakenne on tuona aikana karistanut kuollutta solukkoa ja luonut uutta. Itselleni on kuitenkin ilahduttavaa havaita, että huolimatta ajoittaisesta tekstien harventamisesta, ulkoasujen muokkauksesta ja vanhojen tekstien korjailuista blogi on kuitenkin säilyttänyt punaisen langan. Perusta ei ole pettänyt, vaikka yksittäiset rakennuksen kivet ovat voineetkin irrota tai hioutua sopiakseen paremmin rakennukseen. Vaikka internetissä oleva blogi esittää – varsinkin tällaisessa anonyymissä mielessä – melko vähän mitään reaaliseen maailmaan eksaktisti kiinnittyvää, heijastaa se kuitenkin henkilökohtaisella tasolla myös omaa maailmankatsomuksellista kehitystäni. Tämä kehitys on itselleni tämäntyyppisen blogin mielenkiintoisin aspekti. Samalla tiedostan, miten kapean ja helposti harhaan johtavan käsityksen teksteistäni voi pinnallisesti tai väärässä asiayhteydessä saada. Toivon vilpittömästi, ettei tekstini kannustaisi ketään taantumukselliselle kehityspolulle.

Seitsemäs vuosi on ollut hiljainen tekstien suhteen. Tämä johtuu siitä, että olen saanut käsiteltyä melko tyhjentävän peruskysymysten sarjan kuuden vuoden aikana. Vuosien saatossa tekstien taso on myös kehittynyt samassa suhteessa kuin kynnys tekstien laatimiseen on kasvanut. Pidän tärkeänä, ettei blogin tekemiseen liity pakottamista, joten en lupaa tästäkään eteenpäin mitään tiettyä julkaisutiheyttä. 

Prosessi kaikkien kohdalla edetköön, vaikka se ei aina ulospäin näy.

_____________
[1] Katso tekstini 33

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti